Det melder Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Gjennom denne satsingen ønsker konsortiet å ta en aktiv pådriverrolle for å gjøre det grønne skiftet blått. I samarbeid med Pilot-E kan vi nå ta et nytt og viktig steg i retning nullutslipp i våre viktige marine og maritime sektorer, sier administrerende direktør Paul Ingvar Dekkerhus i Moen Verft.

Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Involverte parter på sjøsiden er Moen Verft og Moen Marin, samt Midtnorsk Havbruk som er fiskoppdrettsselskapet som skal ta båten i bruk. Landanlegget realiseres i et samarbeid mellom H2 Marine og NTE Energi.