– Det er uaktuelt å stoppe teknologieksport for å beskytte annen norsk virksomhet. Det som kommer av teknologi, det kommer. Eksport