Frontene kan bli steile. Utenriksdepartementet (UD) formulerer det diplomatisk i en pressemelding: "Landbruk vil … bli et krevende forhandlingsområde." Handelsblokken Mercosur består av de fem landene Argentina, Brasil, Paraguay og