Styrets leder er som før Lilllian Margrete Bondø, og styret består nå av Torbjørn Olsvik, Terje Bondø og Ivar Sigvart Guntvedt (ny). Vibecke Bondø er vara. Salmonor driver lakseoppdrett i Ytre