Det fremgår av innkallingen til selskapets generalforsamling, publisert torsdag morgen. Tre av styrets seks medlemmer er på valg i år – to av dem er