«Vi er ikke kjent med at noe lignende har vært gjort i Norge tidligere. I