«Vi er ikke kjent med at noe lignende har vært gjort i Norge tidligere. I prinsippet må dette betraktes som et gjennombrudd i laksenæringen», konkluderte SINTEF i ein rapport frå november 2016, etter at Bremnes Seshore etterspurde ei objektiv vurdering av det nye tankanlegget for produksjonsklar laks.

- Rigor-tida er blitt mykje lengre og kvaliteten på laksen er blitt betre. Tankane funger veldig bra, men kapasiteten er for liten til at all slaktefisk kan tas via tankane i dag, fortel Vidar Steinsbø, produksjonssjef for settefisk i Bremnes Seashore.