Anken er på 25 sider. – Vi mener kort og godt at tingretten har oversett en hel del vesentlige