Stortingsrepresentanten er Sosialistisk Venstrepartis fiskeripolitiske talsperson.

IntraFish meldte onsdag ettermiddag at nærings- og arbeidsgiver-organisasjonen Sjømat Norge i sitt høringssvar om lakseskatt har landet på omtrent samme forslag som SV fremmet i Stortinget i 2017.

Det dreier seg om at lakseselskapene skal betale kystkommunene for å leie havarealer. Barnet har hatt flere navn, blant annet arealavgift, produksjonsavgift og eksportavgift.

- Navnet skjemmer ingen. Man må gjerne kalle det leieavgift. Dette blir gøy. Når avgiften er på plass, kan vi flytte penger fra Oslo Børs tilbake til kystkommunene langs hele landet.