Stortingsrepresentanten er Sosialistisk Venstrepartis fiskeripolitiske talsperson. IntraFish meldte onsdag ettermiddag at nærings- og arbeidsgiver-organisasjonen Sjømat Norge i sitt høringssvar om lakseskatt har landet på omtrent samme