– Vi har ikke tillit til Geir Inge Sivertsen som fiskeriminister, slår SV-leder Audun Lysbakken fast overfor NTB, som først omtalte saken.

Kom med utspillet da det ble klart at Sivertsen bli sittende

SV kommer med mistillitforslaget på grunn av etterlønnssaken etter at det fredag ble klart at han blir sittende som fiskeriminister.

– Denne saken er alvorlig, og for oss handler den først og fremst om at de på toppen skal behandles likt som alle andre. Folk som har mottatt penger de ikke har krav på fra NAV blir straffet hardt, og da kan ikke en statsråd i samme situasjon slippe unna uten reaksjon, sier Lysbakken i en pressemelding fra SV.

– Mistillit er riktig fordi statsråden har mottatt etterlønn han ikke skulle hatt, og ikke ryddet opp før dette ble en sak i media, sier Lysbakken videre.

– Denne saken burde vært løst av statsminister Erna Solberg. Når hun ikke tok grep i statsråd i dag er det tydelig at bare Stortinget kan sørge for en reaksjon mot fiskeriministeren. Dessverre har det under Solberg utviklet seg en kultur for at statsråder ikke må ta ansvar for feil, sier Lysbakken også i pressemeldingen.

Begrunnelsen

Her er SVs begrunnelse for mistillit:

«Til Stortinget

Bakgrunn

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen søkte om, fikk innvilget og mottok etterlønn på i overkant av 120.000 kroner. Forholdet ble ikke tatt tak i før det ble kjent for offentligheten. I saken om etterlønn var rådmannens saksfremlegg tydelig på kommunelovens krav om å avkorte krone for krone. Sivertsen sørget likevel ikke for at dette skjedde.

Statsministeren har valgt å uttrykke fortsatt tillit til Sivertsen.

For enhver borger ville det å urettmessig tilegne seg penger slik Sivertsen har gjort ført til en svært alvorlig reaksjon. For beløp over 100 000 kroner kan en som har fått penger urettmessig fra Nav regne med fengselsstraff.

I Norge må det være rettferdighet og likebehandling av alle.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag

Statsråd Geir Inge Sivertsen har ikke Stortingets tillit.»

Opp til opposisjonen

Erna Solbergs regjering har ikke lenger flertall på Stortinget og hvis en samlet opposisjon – som inkluderer Fremskrittspartiet – støtter mistillitsforslaget, må Sivertsen gå av.

Kari Kaski, stortingsrepresentant for SV sier at det er blitt så mange saker der statsråden har utvist dårlig dømmekraft, at partiet nå ikke har noe annet valg enn å fremme mistillit.

– Dette handler for oss om at det må være likebehandling for folk flest og de på toppen. Det er nå en så stor avstand mellom de konsekvenser det får fra vanlig folk, som rettvis mottar stønad fra Nav mens topp-politikere som mottar 120 000 kroner han ikke skulle hatt, bare trenger å betale det tilbake, sier Kaski til Fiskeribladet.

Kaski mener det er statsministerens ansvar å rydde opp i situasjonen.

– Når hun til nå ikke tar ansvar, har vi ikke annet valg enn å fremme mistillitsforslag, sier Kaski.

Mistillit på tirsdag

Kaski sier videre at det er ventet at mistillitsforslaget skal behandles i plenum tirsdag, og de har også orientert de andre rødgrønne partiene om at et mistillitsforslag var på vei.

– Vi har et håp, når vi først fremmer et mistillitsforslag at flere partier vil følge etter, sier Kaski til Fiskeribladet.

Ap har ikke tatt stilling

Terje Lien Aasland er næringspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet og sier til Fiskeribladet at Ap enda ikke har tatt stilling til mistillitsforslaget fra SV.

– Det er likevel vår tilnærming at vi ikke har tillit til Geir-Inge Sivertsen som fiskeriminister, sier Aasland.

Han minner om at Arbeiderpartiet allerede har stilt flere formelle spørsmål til statsministeren rundt fiskeri- og sjømatministerens håndtering av alle sakene som har dukket opp siden Dagbladet presenterte de første avsløringene rundt dobbel- og etterlønn 14. februar.

– Jeg synes det er rart at statsministeren enda ikke har kvittert ut og svart på disse spørsmålene, sier Aasland.

Frp: - Statsministeren har tid til å rydde dette av veien

Stortingsrepresentant for Frp, Han Andreas Limi sier til Fiskeribladet at Frp ikke har tatt stilling til om de vil støtte mistillitsforslaget fra SV førstkommende tirsdag:

– Vi har ikke hatt tid til å diskutere dette, men fortsatt er det slik at statsministeren og Sivertsen selv har tid til å rydde dette av veien, sier Limi.

SP: - Vil ikke frede Sivertsen

Geir Pollestad, næringspolitisk talsmann for Senterpartiet, sier til Fiskeribladet at de vil vurdere et mistillitsforslag mot Geir-Inge Sivertsen i forkant av behandling i Stortinget.

– Jeg skal ikke forskutere behandlingen, men jeg skal hvertfall ikke frede Sivertsen, sier Pollestad til Fiskeribladet.

Han understreker at Sp allerede har bedt statsministeren vurdere om landet er tjent med å ha Sivertsen som fiskeriminister.

– Det som er vår linje i denne saken er at ansvaret som statsministeren har for omdømmet for regjeringen gjelder også for de enkelte statsrådene, og det ansvaret forventer vi at statsministeren også tar, avslutter Pollestad.

Fiskeribladet har bedt Statsministerens kontor om en kommentar i forbindelse med mistillitsaken mot Sivertsen og har fått følgende svar fra SMK:

Statsministeren har dessverre ikke anledning til å kommentere denne saken.