Da Fiskeribladet omtalte listen over søkere i begynnelsen av juni, stod Bakke-Jensen ikke på søkerlisten. 16 personer hadde da søkt på stillingen som fiskeridirektør, etter Liv Holmefjord som har hatt stillingen i 12 år.

Vanlig å kontakte

Til Fiskeribladet sier Bakke-Jensen at han i juni ble kontaktet av byrået som vurderte søkere til stillingen, og at han deretter søkte og fikk jobben. Han ble deretter ført opp på søkerlisten, sier han, men viser til Nærings- og fiskeridepartementet for en nærmere forklaring på prosessen knyttet til behandlingen av søknadene.