Det var opp fra samme kvartal i fjor, da de tjente 691 millioner kroner, men svakere enn ventet.

Ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt var det ventet et resultat på 945 millioner kroner.

– I første kvartal 2020 er inntjeningen i Havbruk og Villfangst høyere enn i samme periode i fjor, mens inntjeningen i VAPS&D (videreforedling og distribusjon, red. anm.) er lavere, sier konsernsjef Henning Beltestad i en melding.

Han sier videre:

– Gradvis gjennom første kvartal 2020 og videre inn i andre kvartal ble driften betydelig preget av Covid-19 pandemien. Jeg må berømme konsernets ansatte som gjennom konstruktive løsninger og en fantastisk ståpå vilje har jobbet kontinuerlig for å holde konsernets verdikjede åpen og sikre leveranser til våre kunder.

Omsetningen i kvartalet ble 5.305 millioner kroner, sammenlignet med 4.746 millioner kroner i fjor. Det var ventet en omsetning på 5.566 millioner kroner.

Slaktet og fisket mer enn i fjor

I oppdrettsvirksomheten slaktet Lerøy 39.377 tonn laks og ørret i kvartalet. Det er opp fra 32.317 tonn i fjor.

Samtidig opprettes slakteguidingen for inneværende år på rundt 185.000 tonn.

I villfangs-delen (Havfisk) ble det fisket 25.009 tonn hvitfisk i kvartalet, opp fra 20.536 tonn i fjor.

For hele 2020 ventes et hvitfiskvolum på rundt 65.000 tonn.

Lavere marginer

I oppdrettsvirksomheten oppnådde selskapet et driftsresultat per kilo (ebit/kg) på 14,3 kroner, ned fra 15,8 kroner i samme kvartal i fjor.

De ulike segmentene hadde følgende resultater:

Virksomhet Volum 20 Volum 19 Ebit/kg 20 Ebit/kg 19
Lerøy Aurora 8543 4941 16,6 24,7
Lerøy Midt 14501 12299 18,4 18,9
Lerøy Sjøtroll 16342 15077 9,4 10,1

Generelt skriver selskapet er prisoppnåelsen i kvartalet ble betydelig påvirket av kvalitetsnedgraderingen samt timing av salget. Ørretprisene var lavere enn lakseprisene.

Venter lavere kostnader

Konsernet skriver at de fremover vil få høyere lakseproduksjon etter betydelige investeringer i kapasitet for å produsere større smolt.

«Gradvis vil de nye anleggene øke gjennomsnittlig smoltstørrelse i konsernet, i Lerøy Aurora og Lerøy Sjøtroll vil snittstørrelsen for utsatt laksesmolt være om lag 300 gram i 2020. Det er ledelsen og styrets forventning at de ferdigstilte investeringene i nye smoltanlegg, samt de pågående investeringene, vil gi betydelig vekst i produksjonen i sjø i 2020 og årene som kommer», skriver de.

Økt slaktevolum vil også gi lavere kostnader per kilo, opplyses det.

I 2021 har konsernet ambisjon om å slakte 200.000 – 210.000 tonn laks og ørret.

Selskapet skriver videre at det er mye usikkerhet rundt korona-situasjonen, men at de ser et godt marked på lang sikt.

«Prisutviklingen for atlantisk laks har vært svært volatil også i starten av 2020, der ringvirkninger av pandemien Covid-19 gradvis har påvirket etterspørselen betydelig negativt. Mens «Horeca»- markedet falt bort, er etterspørselen i «retailmarkedet» god. Det er økte kostnader til logistikk som også påvirker prisoppnåelsen på produktene målt tilbake til Norge», skriver de.

Lerøy Seafood Group, tall i første kvartal (i millioner kroner)

1. kv 20 1. kv 19 Endring
Omsetning 5 305,4 4 746,4 11,8 %
Op. driftsresultat 815,7 690,9 18,1 %
Resultat før skatt 176,3 579,0 -69,6 %
Nettoresultat 127,4 467,3 -72,7 %
Driftsmargin 15,4 % 14,6 % 5,6 %