– Den generelle utviklingen i kapitalmarkedet de seneste ukene har ikke vært den beste, og vi ser oss nødt til å forskyve planer om børsnotering og innhenting av ekstern kapital noe i tid, skriver styreleder Erik Borgen i en epost til DN.

12. april meldte Lumarine at de hadde engasjert meglerhusene Arctic Securities og Pareto Securities for å bistå med å hente 360 millioner kroner i frisk egenkapital. Pengene skulle hentes til en kurs på 3,4 kroner, noe som priset selskapets markedsverdi før emisjonen til 402 millioner kroner.