Kameraet vil monteres i hver enkelt merd og kontinuerlig registrere lakselus på svømmende laks. Systemet skal også skille mellom stadier på lakselus. IntraFish har