– Normalt dør 0,02 – 0,04 prosent av laksen i en merd daglig. På dagen for termisk avlusning er dødeligheten inntil 9 ganger høyere. Deretter faller den daglige dødeligheten daglig, før den etter 14–15 dager er tilbake på et normalnivå.

Det sier Britt Bang Jensen til IntraFish. Hun er seniorforsker ved Veterinærinstituttet (VI) og har sammen med forskningsleder Magne Aldrin og seniorforsker Ingunn Fride Tvete, begge ved Norsk Regnesentral, forsket på temaet.

Omstridt metode

I et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd har forskerne sett på data fra 41 oppdrettsanlegg (242 merder) på Vestlandet, i perioden 2014 til 2018.