– Normalt dør 0,02 – 0,04 prosent av laksen i en merd daglig. På dagen for termisk avlusning er dødeligheten inntil 9 ganger høyere. Deretter faller den daglige dødeligheten daglig, før den