Norsk laks i en butikk i Yangon, Myanmar. Prisen på 58.200 kyat pr kilo tilsvarer 357 kr/kg med dagens kurs. Foto: Anders Furuset

Donald er kul

Aquaculture Innovation vil utnytte «varmen» i overflatevannet, men uten at lusa kommer inn i halvlukket merd. Vannfiltre er montert som en kassett i en kasse. Overflatevannet filtrers og pumpes inn i merden. Daglig leder Rolf Nordmo (t.v.) og Konrad Kvanli i Aquaculture Innovation. Foto: Mina Frøshaug