Ifølge Norges sjømatråd har totaleksporten av norsk sjømat til Thailand økt med 60 prosent, fra 20.000 tonn i 2015 til 32.000 tonn i 2019. Dette utgjør en verdivekst på 141 prosent, eller sagt i kroner - opp til 1,5 milliarder kroner i fjor.

Norge eksporterer primært laks, ørret og makrell til Thailand. Men laksen står for den største volumandelen. På det thailandske fersklaksmarkedet dominerer Norge med nærmere 100 prosent markedsandel. Likevel tror mange thailendere at laksen er japansk.

Ser på laks som nært tilknyttet japansk sushi

Sjømatrådets fiskeriutsending i Sørøst-Asia, Asbjørn Warvik Rørtveit, jobber fra den thailandske hovedstaden, Bangkok. Han forklarer bakgrunnen for at folk i Thailand regner laksen som japansk:

Asbjørn Warvik Rørtveit i Norges Sjømatråd. Foto: Anders Furuset

– Laks var ikke en del av sushikulturen i Japan før 1986, da norsk laks ble introdusert til matkulturen av norsk oppdrettsnæring. Etter det, har laks blitt en del av den globale sushitrenden. Og norsk laks har vært en stor del av dette, sier Rørtveit.

Men denne historien har ikke thailendere fått med seg i samme grad som resten av det internasjonale samfunnet, ifølge ham.

Misforståelse om norsk laks

– De tror gjerne at sushi og laks henger tett sammen, og da tror de intuitivt at laksen kommer fra Japan. De er ingen som har fortalt dem at laksen er røktet i Norge, og at japanerne ikke produserer laks som brukes i sushi. Laks som typisk fiskes og spises i Japan er stillehavslaks som må varmebehandles før konsum grunnet parasitter.

Om norsk laks skal bygges som merkevare og gjøres kjent i Thailand, må det starte med å opplyse om at fisken kommer fra Norge. Dette mener Rørtveit at Norges sjømatråd har fått gjennomslag for de siste årene.

– Vi har gjort mange investeringer i Thailand de fem siste årene, og vi ser nå at kunnskapen om norsk laks øker blant forbrukerne. Men med 70 millioner mennesker i Thailand, tar arbeidet tid.

Tror en informasjonskampanje vil styrke salget

Hvordan skal dere gå frem for å opplyse forbrukerne om at de faktisk spiser norsk laks?

– Vi har jobbet i mange år med det vi kaller lakseakademier, der vi driver med opplæring av kokker og arbeidere innen dagligvare, hvor de får høre den norske historien om oppdrettslaks.

Lakseakademiet gir også deltagerne opplæring i forskjeller på ørret og laks, samt hvordan de skal håndtere fisken.

Nå satser Norges sjømatråd mer på digital markedsføring gjennom Facebook, Youtube og lokale tv-kanaler. I reklamene fokuseres det på opphav, innovasjon og bærekraft.

Kan en slik opplysningskampanje komme til å svekke salgene?

– Nei, heller tvert imot. Jeg tror vi er med på å oppklare en misforståelse blant forbrukerne. Når vi bidrar til å bygge den kunnskapen, tror jeg også vi er med på å styrke salget av laks. Thailendere er veldig opptatt av hvor mat kommer fra, og befolkningen har generelt sterk tillit til Norge som land.

Rørtveit tror at det vil ha en positiv effekt på laksesalget om thailendere blir opplyst om at laksen er norsk.

Hittil i år har ferskeksport av laks til Thailand falt med 5 prosent, noe Sjømatrådet mener er overraskende lite. Foto: Norges sjømatråd

Lite smitte i Thailand

Hva er thailendernes inntrykk av norsk sjømat og laks?

– Norge har generelt god standing i Thailand. Befolkningen er opptatt av mattrygghet, og de oppfatter at dette er noe vi i Norge tar på høyeste alvor. De er også fascinert av norsk natur og lave temperaturer, som gir dem assosiasjoner til sjømat av høy kvalitet. I dag er de best kjente norske artene i Thailand laks, fjordørret og makrell.

Hvordan er koronasituasjonen i landet i dag?

– I Thailand har det ikke vært intern smitte siden mai, grunnet en streng innreisepolitikk. Da må du sitte i statspålagt karantene i 16 dager på hotellrom. Per i dag er det ingen smitte i landet, ifølge myndighetene. Totalt sett har det vært mellom 3. – 4.000 tusen smittede i landet. Befolkningen bruker maske over alt og temperaturen din måles hver gang du går inn i en bygning.

Til tross for dette er det fremdeles unntakstilstander i kongeriket, ifølge Rørtveit. Denne er blitt forlenget til oktober. Det er ikke lenger noe portforbud i landet.

Tror laksesalget vil kunne måle seg med 2019

Rørtveit tror det blir interessant å se hvordan lakseeksporten i landet utvikler seg fremover. I perioden da landet var i «lockdown», var det en nedgang i eksporten. Dette var hovedsakelig grunnet mangel på passasjerfly til landet, som laksen oftest ble frakteti før koronapandemien.

– Det var også få lastefly som transporterte laks til Thailand. Hittil i år har ferskeksport til landet falt med 5 prosent, som er overraskende lite. Spesielt med tanke på at turistindustrien er fraværende. Den underliggende etterspørselsveksten er nok veldig sterk. Jeg tror mye av veksten som har vært, har vært tilknyttet turisme. Samtidig har konsumet blant befolkningen økt jevnt og trutt.

Rørtveit tror at tallene for ferskvaresalget i 2020 vil nærme seg nivåene i 2019 når oppsummeringen for året kommer.