«Steinsvik har vært ledende aktør i markedet for mekanisk avlusing av laks med selskapets Thermolicer-produkt. Nå ser vi en metning i markedet i Norge etter en periode med