28. september kom Arbeiderparti og Senterparti-regjeringen med sitt forslag om grunnrenteskatt på havbruk. Det slo ned som en bombe i næringen. 4. januar gikk høringsfristen ut for å komme med innspill. Over 300 innspill er kommet inn, og en av de kommer fra tidligere Sp-topp og statsråd Lars Peder Brekk.

– Samlet skattenivå næringa nå står overfor, er en trussel mot havbruksnæringa, slår han fast i sitt høringssvar.

Brekk var fiskeriminister i 2000. Landbruks- og matminister fra 2008 til 2012 og tidligere topp i Senterpartiet.