Det fremgår av en kunngjøring i Foretaksregisteret.

Osen tar over etter Rune Iversen, som hadde vært daglig leder siden desember 2012.

Osen har ifølge Wikipedia jobbet som ingeniør i oljeserviceselskapet Aibel før han ble ordfører i Smøla kommune i perioden 2011 - 2019. Han representerte Arbeiderpartiet.

Nekton Havbruk har to tillatelser for produksjon av matfisk, en visningstillatelse samt en såkalt grunn C-konsesjon.

Selskapet inngår i Nekton-konsernet, som også driver med settefiskproduksjon. Hovedeier i konsernet er Mikal Arild Eines.