Det fremgår av en kunngjøring i Foretaksregisteret.

Osen tar over etter Rune Iversen, som hadde vært daglig leder siden desember 2012.

Osen har ifølge Wikipedia jobbet som ingeniør i oljeserviceselskapet Aibel før han ble ordfører i Smøla kommune i perioden 2011 - 2019. Han representerte Arbeiderpartiet.

Nekton Havbruk har to tillatelser for produksjon av matfisk, en visningstillatelse samt en såkalt grunn C-konsesjon.

Selskapet inngår i Nekton-konsernet, som også driver med settefiskproduksjon. Hovedeier i konsernet er Mikal Arild Eines.

Nøkkeltall NEKTON HAVBRUK AS (tall i millioner kroner)
2018 2017 Endring
Inntekter 50,6 65,8 -23,1%
Driftsresultat 7,6 -3,9 -
Resultat før skatt 2,2 -4,0 -
Årsresultat 7,9 -4,0 -
Driftsmargin 15,0% - -
Egenkapital -2,1 -14,3 -
Totalbalanse 129,7 61,8 109,9%
Langsiktig gjeld 15,1 0,0 -