Torskeoppdretteren priser virksomheten til 300 millioner kroner før kapitalutvidelsen.

– 101 millioner kroner av emisjonen er allerede tegnet, sa Gustav Brun-Lie under en presentasjon fredag. Brun-Lie jobbet i nær 40 år som skipsmegler før han sammen med brødrene Borgund startet opp Statt Torsk.

Ifølge Finansavisen er Ketil Skorstad, Ervik Havfisk og Ervik Capital hjørnestensinvestorer. Sparebank 1 Markets er rådgivere.

Som navnet tilsier driver Statt Torsk med produksjon ved Statt (Nordvestlandet).

Skal øke produksjonen

Pengene selskapet hentes inn skal brukes til å bygge biomasse og investere i ny infrastruktur.

– Innen 2024 skal selskapet produsere rundt 12.000 tonn fisk (rund vekt) per år, sa Brun-Lie.

På sikt skal de opp mot 16.000 tonn, er planen.

I 2021 venter de en produksjonskostnad på rundt 58 kroner kiloen, men den vil falle mot rundt 35 kroner kiloen i 2025 som følge av høyere volum.

Det planlegges 21 måneders produksjon i sjø, og 3 måneders brakklegging.

Høye inngangsbarrierer

Brun-Lie viste til at det er høye inngangsbarrierer i torskeoppdrett.

– Yngel og settefisk er begrenset. Vi er der, så det er sikret. Det er også kapitalintensivt. Tillatelser er ikke omsettelig, slik de er for lakseoppdrett. Vi må finne lokaliteter, gjøre målinger og søke. Det tar tid, men det har vi nå erfaring på, sa han.

Tillatelser til torskeoppdrett er gratis.

Ifølge torske-sjefen har de også godt samarbeid med myndighetene.

– Vi har god kontroll på det samarbeidet vi har med lokale og nasjonale myndigheter. Fiskeriministeren har flere ganger sagt at dette er en næring vi skal satse på, sa han.

Fra før er torskeoppdretteren Norcod notert på Euronext Growth. I skrivende stund har de en markedsverdi på 2,1 milliarder kroner.