Forkortelsen SSPO står for Scottish Salmon Producers Organisation, som er bransjeorganisasjonen til