– Jeg jobber som veterinær i SinkabergHansen. Arbeidsdagene mine går for det meste til helsebesøk og oppfølginger ute på lokaliteter, og planlegging av fremtidig