I 2018 viste statistikken at Hordaland sysselsetter langt flere personer på oppdrettssida i havbruk enn Nordland, som har langt større produksjon. Kilde var 2017-oversikten fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nylig offentliggjorde SSB en endelig oversikt over antall sysselsatte i havbruk i 2019. Den viser at Nordland igjen er størst og troner øverst på pallen i norsk oppdrett - så vel som i elitefotballen.

Anbefaler jobben

– Det er jo naturlig at Nordland sysselsetter flest på mærkanten siden vi produserer mest, sier Tor Are Furre til IntraFish.

31-åringen fra tettstedet Fauske i Nordland er røkter og verneombud hos Wenberg Fiskeoppdrett som driver i Saltenfjorden rett ut av heimplassen.

– Jeg stortrives i denne jobben og vil anbefale den for andre unge mennesker. Røkter er et spennende yrke. Jeg har vært her i to omganger, og det var først da jeg prøvde meg andre steder og i andre yrker at jeg skjønte hvor fint vi har det her.

Furre har to fagbrev, både som driftsoperatør i havbruk og som flymotormekaniker.

Rangering

Den fylkesvise rangeringen over antall sysselsatte i havbruk ser du her under. IntraFish gjør oppmerksom på at tallene baserer seg på 2019-tall, altså før fylkessammenslåingene, bortsett fra trøndelagsfylkene som slo seg sammen i 2019.

1. Nordland: 1.642 sysselsatte personer

2. Trøndelag: 1.595

3. Hordaland: 1.577

4. Troms: 884

5: Møre og Romsdal: 736

5. Finnmark: 736

7. Sogn og Fjordane: 574

8: Rogaland: 508

9. Øvrige fylker: 118

Summen blir 8.370 personer

Det er ikke mye som skiller de tre fylkene i tet. Men det er verdt å merke seg at Nordland produserer nesten 312.000 tonn oppdrettsfisk av alle arter; det vil egentlig si nesten bare laks.

Produserer 100.000 tonn mer

På andre og tredje plass kommer Hordaland og Trøndelag, som er omtrent jevnstore. Men avstanden til Nordland er rundt 100.000 tonn.

Nordlendingene produserer 100.000 tonn laks med samme bemanning som hordalendinger og trøndere, ifølge SSBs statistikk.

SSB teller bare sysselsatte i selve produksjonen, ikke ansatte i slakterier og på foredlingsfabrikker. Tallet ovenfor inkluderer antall sysselsatte i matfiskproduksjon samt ved klekkerier og i settefiskproduksjon.

Laksen er ofte svært synlig på Glimts kamper. Foto: Kent Even Grundstad

Over 90.000 sysselsatte totalt

Det er mange måter å regne antall sysselsatte i laksenæringa på. De forskjellige forskningsinstitusjonene opererer med forskjellig statistikk.

For sjømatnæringa totalt, inkludert villfanget fisk og (nesten) alle ledd inkludert, opererer Sintef med rundt 60.000 sysselsatte direkte og indirekte.

En rapport fra et konsortium bestående av Nofima, Norce og Menon Economics mener det er 92.000 sysselsatte, eller 78.500 årsverk.

De som jobber på mærkanten med laks og lillebroren ørret, er forsvinnende få hvis man ser sjømatnæringa under ett.

Wenberg-lokalitet i Saltenfjorden i Nordland. Arkivfoto

Førstehåndsverdi og sysselsatte

SSB opererer med «førstehåndsverdi» av oppdrettet laks og setter den til 68 milliarder kroner i 2019. I tillegg kommer ørret med en førstehåndsverdi på 3,5 milliarder kroner. Til sammen blir det 71,4 milliarder kroner.

Førstehåndsverdien av fangst levert av norske båter i Norge OG i utlandet er 21,6 milliarder kroner, ifølge SSBs endelige tall.

Utenlandske fartøy har levert for 3,7 milliarder i Norge.

SSB viser til fiskarmantallet som oppgir at det i fjor var i alt 11.048 fiskere i Norge.

Les også:

Rangering av laksefylker: Nederlaget svir på Vestlandet

Hvor mange jobber skaper egentlig norsk sjømatnæring? To ringvirkningsanalyser gir ulike svar

Hordaland størst

Nordland mer produktivt enn Hordaland