- Det er mange muligheter med dette produktet. Mye av informasjonen som inngår i systemet finnes allerede og avhenger kun av integrasjoner,