- Jeg tror det blir null penger til kommunene ved innføring