– Vi er fornøyd med at vi har en positiv utvikling, og at vi vokser. Vi blir godt mottatt i næringen og merker at flere år med fokus på kvalitet og bygging av merkenavnet vårt begynner å bære frukter, sier Thomas Bakke til IntraFish.

Han er daglig leder, grunnlegger og hovedeier i Seafood People, et bergensbasert selskap som har spesialisert seg på rekruttering til sjømatnæringen.

Bakke sier at de har mange oppdrag både utenfor og i Norge, men at Norge var størst i 2019 med rundt 60 prosent av omsetningen.

– I tillegg til rekruttering gjør vi konsulenttjenester, men det er en mindre del av virksomheten nå, rundt 20 prosent, sier han.

Leter etter spesialister og ledere

Seafood People jobber med rekruttering av ledere og spesialister i alle deler av sjømatnæringen.

– Det er kamp om de gode kandidatene med erfaring. Vi opplever utfordringer med manglende åpenhet blant oppdragsgiverne til å vurdere kandidater uten bransjeerfaring, men med et brennende ønske om å jobbe med sjømat, sier Bakke.

Han mener at sjømatnæringen er tjent med å bruke profesjonaliserte rekrutterere.

– Er det mye stolleken i sjømatnæringen, eller kommer det også inn nye fra andre bransjer?

– Det er store forskjeller mellom selskapene, men fortsatt er det en tendens til å rekruttere innad i næringen. Vi ser et stort behov for å åpne opp for søkere som har riktig personlighet, evner og motivasjon, men kommer fra en annen bransje. Erfaring fra tilsvarende stillinger sier nødvendigvis ikke så mye om fremtidig jobbutførelse i lik stol i en annen bedrift.

Blant ansettelsene Seafood People bidro med i 2019 var ny administrerende direktør i North Atlantic Seafood Forum (NASF) i Bergen samt ny driftsdirektør i Baja Aquafarms i Mexico.

Nye medeiere

Bakke har tidligere vært eneeier av bedriften, men har nylig fått inn to eksterne eiere etter nedsalg av aksjer.

Etter nedsalg av aksjer har selskapet nå følgende aksjonærstruktur:

  • Thomas Bakke: 77,3 %
  • Ingemar Goksøyr: 10 %
  • Arild Aarvik: 10 %
  • Lene Faye Jordan-Johannessen: 2,67 %

Goksøyr er styreleder i Seafood People, Aarvik er nestleder i Norges Fiskarlag og rådgiver for selskapet, mens Johannessen jobber i Seafood People.

Bakke ønsker ikke å opplyse om hva selskapet ble priset til i aksjenedsalget.

Seafood People hadde fem årsverk i 2019 ifølge årsregnskapet sitt. De har i tillegg hatt flere tilknyttede konsulenter spredt over hele verden.

Seafood People AS, tall i millioner kroner

20192018 Endring

Omsetning 7,3 6,1 19,7 %
Driftsresultat 1,4 0,5 180,0 %
Resultat før skatt 1,4 0,5 180,0 %
Nettoresultat 1,1 0,4 175,0 %
Driftsmargin 19,2 % 8,2 % 134,0 %

For ordens skyld; Bakke og IntraFishs journalist jobbet begge i IntraFish Media i perioden 2013 – 2015, men i ulike avdelinger og ved ulike kontorer (hhv. Bergen og Oslo).