Totalresultatet etter skatt endte på 40,2 millioner kroner, en dobling av resultatet fra året før. Av dette