I en pressemelding onsdag kveld opplyser selskapet Inseanergy at det skal utvikle et energisystem til bruk i torskeoppdrett i samarbeid med Gadus Group. Sistnevnte selskap ønsker å se om teknologien kan brukes ved deres torskeoppdrettsanlegg.

Starter på nyåret

De to Ålesundbaserte gründerselskapene har signert en intensjonsavtale, og målet er å lage et flytende energisystem med null utslipp. Samarbeidet starter på nyåret.

– Inseanergy sitt patenterte flytende solcellekraftverk, SUB SolarTM, er utviklet med en teknologi der man gjenbruker overflødige flyteringer fra oppdrettsanlegg som ellers ville gått til destruksjon eller resirkulering, står det i pressemeldingen.

Ifølge selskapet blir flyteringen utrustet med solcellepanel festet på fleksible tekniske tekstiler, slik at den blir omgjort til et flytende solcellekraftverk som kan produsere kortreist, utslippsfri energi.

– Med dette får flyteringene et «nytt liv» og bidrar til å redusere materialforbruket og klimaavtrykket til havbruksnæringen, skriver Inseanergy.

– Betydelig reduksjon

Ifølge pressemeldingen gir teknologien en betydelig reduksjon i dieselforbruk, CO₂-utslipp og reduserer også støyen på fôrflåten.

I tillegg vil de se på muligheter for å utvikle et hundre prosent fossilfritt energisystem der de kombinerer solenergi med hydrogen. Dette systemet vil erstatte dagens dieselgeneratorer om bord på fôrflåten med hydrogen brenselsceller. Løsningen benyttes sammen med SUB SolarTM for å generere lokalprodusert, utslippsfri energi som dekker energibehovet til oppdrettslokasjonen gjennom hele året, opplyser selskapene.

– Vi opplever Gadus Group som en aktør med et stort samfunnsengasjement. Både når det gjelder å skape arbeidsplasser langs kysten av Norge, og lokalt i Møre og Romsdal, men også som en aktør som aktivt jobber for å redusere miljøavtrykket sitt. Sammen tar vi nå et grønt lederskap, både med hensyn til sirkulær økonomi og begrensning av klimautslipp, sier Jan Erik Våge Klepp, som er sjef i Inseanergy, i meldingen.

– Vi har fulgt med Inseanergy over en periode og mener at de har potensial til å ta en sterk posisjon i det grønne skiftet. Vi tror på teamet og løsningen de har utviklet som treffer godt med tanke på behovet havbruksnæringen har for å redusere, og etter hvert eliminere, bruken av fossilt brennstoff, sier Gadus Group-sjef Ola Kvalheim.