Den første lokaliteten som står i fare for å få redusert produksjon er Indre Oppedal i Gulen i Sognefjorden. Lokaliteten har en maksimalt tillat biomasse (MTB) på 5460 tonn matfisk. Den andre lokaliteten er Bekksneset, som ligger rett