HVA ER PRODUKSJONSFISK?
  • Norsk oppdrettslaks graderes av bransjen selv, etter en felles bransjestandard (NBS 10-01) fra 1999.
  • Klassene er superior, ordinær og produksjon. Det aller meste av fisken, typisk over 90 prosent, er superior. Andelen kan variere noe fra årstid til årstid, og landsdel til landsdel.
  • Det er objektive krav til fisk i hver klasse, som blant annet går på farge, flekker, sår, fasthet, skader, blødninger og form.
  • Beskrivelsen av superior er «et førsteklasses produkt med egenskaper som gjør det velegnet til alle formål. Produktet er uten betydelige feil, skader eller mangler og har et positivt helhetsinntrykk».
  • Den dårligste fisken, produksjon, kan ikke eksporteres ut av EØS. Typiske tegn for denne kan være kjønnsmodning, sår, misdannelser eller «grove behandlingsfeil».
  • Det er ingen offisiell eller uavhengig tredjepart som bedømmer fisken (foruten i spesielle tilfeller hvor Mattilsynet kan stoppe eksport av produksjonsfisk).

Kilder: NBS 10–01 samt ulike industriaktører.

Det opplyser Mattilsynet til IntraFish onsdag ettermiddag.

Allerede tirsdag ble det kjent at de to selskapene hadde søkt om dispensasjon om å eksportere prodfisk. Mattilsynet opplyser ikke hvor lang dispensasjon de har fått, men Mowi og Lerøy Seafood Group, som var de første som fikk dispensasjon, fikk det ut april.

Sekkingstad holder til utenfor Bergen, og driver med foredling og eksport av laks. De har også fabrikk i Hirtsthals, Danmark. I tillegg eier de halvparten av rederiet Hav Line, som eier slakteskipet «Norwegian Gannet».

Ocean Quality er et eksportselskap i Bergen, som eies 60/40 av oppdrettsselskapene Grieg Seafood og Bremnes Fryseri (morselskapet til Bremnes Seashore). I 2018 hadde de en omsetning på 5,4 milliarder kroner.

Kan selge til alle

Da Mowi og Lerøy Seafood Group fikk sine dispensasjoner tidligere denne måneden, var en av betingelsene at de kun fikk sende fisken til egne anlegg i utlandet. Det fikk den danske bransjeforeningen for fiskeforedlere til å reagere kraftig.

– Vi mener at muligheten skal utvides til å gjelde alle bearbeidingsanlegg i EU. Vi går ikke etter de to selskapene som har fått dispensasjon, men selve ordningen, sa direktør Poul Melgaard Jensen til IntraFish.

De har denne uken klaget saken inn for EU.

Mattilsynet svarer ikke direkte på anklagene fra danskene, men Elisabeth Wilmann, direktør avdeling fisk og sjømat skriver følgende om dispensasjonene for Sekkingstad og Ocean Quality:

Mattilsynet har ikke begrenset dispensasjonen til omsetning av produksjonsfisk til egeneide selskap. Søknadene er innvilget etter vurdering av behovene søker har skissert og hva de har søkt om.

For enkelte aktører handler dette om dispensasjon for å feilrette fisken på eget anlegg i Europa, for andre aktører handler dette om omsetning til anlegg generelt i Europa hvor feilretting kan foregå.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at de ikke ønsker å kommentere påstandene til danskene.

Innenlands produksjon vurderes løpende

Eksport av produksjonsfisk er i utgangspunktet forbudt. Årsaken er at stygg og skadet fisk som måtte komme i butikker kan skade norsk sjømats omdømme. Mange mener imidlertid at den egentlige grunnen til eksportforbudet er for å beskytte norske arbeidsplasser i fiskeforedlingen, men det er grunn som vil være i strid med EØS-avtalen.

Sjømatbedriftene, som har flere medlemsbedrifter som driver med lakseforedling i Norge, sa tydelig ifra da de fikk kjennskap til dispensasjonene til Mowi og Lerøy Seafood Group. De mener at de to selskapene «utnytter koronautbruddet til å unngå norsk regelverk».

«Dispensasjonene er tidsbegrenset og det skal i dispensasjonsperioden fortløpende vurderes om det er tilstrekkelig kapasitet innenlands og dermed om de kan oppfylle regelverket ved å feilrette produksjonsfisken her i landet. Dispensasjonene gjelder fisk slaktet ved søkernes respektive slakterier», skriver Wilmann i Mattilsynet om vedtakene.