Totalt er der rømt knapt 285.000 fisk, men rundt 121.000 er tatt ved