Stillingen ekspedisjonssjef er den nest høyeste administrative posisjonen i et departement, under departementsråden som er den øverste embetsstillingen. Torgersen har ledet den nye havbruksavdelingen siden den ble opprettet i mars 2020, først som konstituert,