- Vi er helt avhengig av bevilgninger fra Nærings- og fiskeridepartementet, NFD, for fortsatt drift på avlsstasjonen, så dette er gledelig, sier divisjonsdirektør Magnar Pedersen i Nofima til Fiskeribladet.