Det viser en ny mulighetsrapport fra Nofima.

Markedsforsker Morten Heide i Nofima har ledet arbeidet med den tverrfaglige rapporten «Det kommersielle potensialet til oppdrettstorsk». Han tror at om næringen skal bli lønnsom, er det avhengig av høyere priser enn det villfanget torsk i snitt får i dag.

Siden der er lite data å hente fra historisk produksjon av torsk, har forskerne utviklet en bioøkonomisk modell basert på produksjonssyklusen, for å gi estimerte tall fra et ennå ungt datagrunnlag.