Torskeoppdrett
  • På begynnelsen av 2000-tallet mente de mest optimistiske at torskeoppdrett en gang i fremtida kunne bli like stor som lakseoppdrett.
  • For 10–15 år siden var det en voldsom satsing på torskeoppdrett.
  • Mange torskeoppdrettsselskaper ble startet og bankene lånte ut penger til prosjektene.
  • Men torskeselskapene greide bare unntaksvis å få lønnsomhet: Produksjonskostnadene var stort sett høgere enn torskeprisene.
  • I 2008 fikk næringen seg en skikkelig knekk med finanskrisen, høge villfiskkvoter og lave torskepriser.
  • En etter en gikk torskeselskapene konkurs.
  • Næringen tapte flere milliarder kroner.
  • Nå lukter igjen noen på torskeoppdrett.
  • Aquaculture