– Det er knyttet usikkerhet til egnede lokaliteter for torsk. Det er kamp om lokalitetene. Man har to utfordringer: Avstand til nærmeste lakseoppdrett og gyteområder for villfisken. Med disse begrensningene, kan de bli få egnede