Det opplyser selskapet i en pressemelding mandag.

AkvaDesign har nå muligheten til å produsere minimum 2.340 tonn MTB i merdene sier, og vil igangsette storproduksjon av smolt opp til 1 kg, samt fisk til slaktevekt på lokaliteter i Sør-Helgeland.

Selskapet ønsker nå å teste interessen for såkalt Megasmolt (opp til 1 kg) og Miljølaks (slakteklar laks fra lukkede anlegg) i markedet.

- Vi får se hva markedet ønsker, men satser i utgangspunktet på å produsere smolt på 400 - 1.000 gram, sier daglig leder Anders Næss til IntraFish.

All selskapets produksjon skal foregå i lukkede sjøanlegg.

Flyteelementer i betong

I pressemeldingen opplyses det at AkvaDesign er i sluttfasen av utviklingen av en større type lukket med på 6.000 kubikkmeter. Merdene har flyteelementer i betong, mens selve notposen er lagt av en plastpresenning. Selskapet Force Technology Norway har bistått AkvaDesign med modellering og utviklet designet.

FoU-arbeidet skal gjennomføres gjennom avtaler med Veterinærinstituttet, IRIS og Universitetet i Nordland som vitenskaplige partnere. Helgeland Havbruksstasjon skal også delta i prosjektene.