Hvert år legger Ingunn Sommerset frem den årlige fiskehelserapporten som Veterinærinstituttet står bak. Der tar de et dypdykk i statikk for året som har gått for fiskens helse. Rapporten for 2022 kommer i løpet av første kvartal av 2023, i mellomtiden har vi hørt med Sommerset hva hun tenker om sykdomsbilde for 2023.

– Det er vel naturlig å anta at vi vil se mye det samme som i 2022, men det bør følges litt ekstra godt med på utviklingen bakterielle sykdommer som yersiniose, pasteurellose, furunkulose og mykobakteriose fremover, sier hun til Intrafish.