Regjeringen varslet onsdag at de ville stramme kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger