– Jeg tror neppe de vil fortsette når det er åpenbart at det ikke er flertall lenger, og de som stod i spissen for Brexit nå er mer eller mindre ute av bildet. Dersom demonstrasjonene i London fortsetter, vil det før eller senere bli gjennomslag for ei ny folkeavstemming, tror ringnotrederen.

Han synes hele prosessen har vært av det uvirkelige slaget. En koalisjon av lorder som fortsatt tror på det britiske Commonwealth og arbeiderklassen som er redd for arbeidsplassene sine, anført av det mange oppfatter som en politisk klovn, Boris Johnson.

– Det de ikke trodde var mulig, er nå en realitet. Men når det nå har gått opp for dem hvor dramatisk dette kan bli, og at regnestykket for å beholde UK som en økonomisk stormakt i en alenetilværelse blir vanskelig, tror jeg at de til syvende og sist tar fornuften fangen. Og for oss i fiskerisektoren, tror jeg at det tross alt er til det beste. Også vi risikerer antagelig mer enn vi har å vinne, sier den tidligere fiskeriforhandleren.