Den heftige dragkampen om det nordtrønderske lakseselskapet NTS kan ende med at Salmar kjøper selskapet for 15,1 milliarder kroner. Alt avhenger om Rørvik-familiene som har gitt støtteerklæringer til tilbudet fra Salmar vil gjøre dem om til forhåndsaksepter.

Aksjefond forvaltet av Alfred Berg eier 2,79 prosent av NTS, og er dermed niende største eier i selskapet. De har ikke gitt forhåndsaksept.

– Vi er ganske komfortable med situasjonen. Salmar er et helt fint utfall for oss. Vi har ingen problemer med å veksle NTS-aksjene våre i Salmar-aksjer, sier Leif Eriksrød.