Canadas statsminister Justin Trudeau går ikke tilbake på sitt valgløfte om å forby oppdrett i åpne merder i provinsen British Columbia innen 2025. Provinsen som ligger sørvest i landet er hvor det meste av Canadas lakseoppdrett foregår. Flere norske selskap, som Cermaq, Mowi og Grieg Seafood har produksjon der.

Fredag sendte Trudeau et brev til landets nye fiskeriminister, Bernadette Jordan. I brevet ga Trudeau henne mandat for å ta grep.

«Som minister for fiskeri, havene og Canadas kystvakt vil du lede myndighetenes arbeid med å beskytte og fremme våre tre hav og våre farled, bevare og gjenoppbygge fiskeriene samt forsikre at de forblir sunne for fremtidige generasjoner - og samtidig skape viktige økonomiske muligheter for befolkningen vår og kystsamfunnene», skrev statsministeren.

Han poengterte at en prioritet vil være å sørge for en fullstendig utfasing av produksjon av laks i åpne merder innen 2025 gjennom etablering av lover, forskrifter og prosesser i regjeringen.

Trudeau ga Jordan ansvaret for å «jobbe med provinsen British Columbia og urfolkene for å lage en ansvarlig plan for overgangen fra lakseoppdrett i åpne merder langs kysten innen 2025, og begynne arbeidet med å innføre Canadas første akvakulturlov».

I en egen tweet på fredag takket Jordan Trudeau for brevet, og uttrykte sin forpliktelse til å oppnå målene han ga henne.

Trudeau vant valget med knapp margin i oktober, noe som skapte stor usikkerhet rundt fremtiden for lakseoppdrett i British Columbia.

I en sen endring av sin politiske plattform, gikk det liberale partiet inn for å jobbe for en overgang til oppdrett i lukkede systemer innen 2025.

Lakseindustrien reagerte raskt, og var svært negative.

John Paul Fraser, som leder BC Salmon Farmers Association (BCSFA) sa at planen var oppnåelig, og sa at den vil «føre til stagnasjon og en betydelig arbeidsledighet i lakseindustrien i British Columbia».

Også Mark Lane, som leder Newfoundland Aquaculture Industry Association (NAIA) uttalte seg svært negativ til planen.