Det er Grieg Seafood, Bremnes Seashore og Vesthavbruk som står bak anlegget.

- Vi har allerede hatt fisk i anlegget en del måneder og det ser bra ut så langt. Fisken har en tilvekst på omtrent 2 prosent hver dag, sier Nils Viga, daglig leder i Tytlandsvik Aqua i en pressemelding.

Den offisielle åpningen er fredag med fest for ansatte, leverandører, politikere og forvaltning i Rogaland.

Anlegget er bygget med resirkuleringsteknologi (RAS), og for Grieg Seafood er post-smolt en av bærebjelkene i strategien for å nå et slaktevolum på 100.000 tonn i 2020, med en kost på eller under bransjesnittet.

- Slik vi ser det er postsmolt et kinderegg der fisken, miljøet og oppdretter vinner, sier Andreas Kvame, administrerende direktør i Grieg Seafood i meldingen.

Målet er bedre fiskevelferd og overlevelse, bedre utnyttelse av konsesjonene, lavere miljøavtrykk per kilo og lavere kostnader.

Det er muligheter for utvidelse med flere haller på området til Tytlandsvik Aqua. Anlegget ligger i Hjelmeland kommune.