Det sier seksjonssjef Anne Osland i Fiskeridirektoratet til IntraFish.

Totalt 20 selskaper har fått 102 utviklingstillatelser i perioden 2016–2020. Langt ifra alle er kommet i gang. Noen av tillatelsene er tildelt oppdrettsselskaper, mens andre er gitt til teknologiselskaper.

Selv om flere av selskapene som har fått utviklingstillatelser, fortsatt ikke har avklart lokalitetsspørsmålet, er det ikke snakk om å trekke tilbake noen av tillatelsene, opplyser seksjonssjef Anne Osland i Fiskeridirektoratet.

Anne B. Osland Foto: Joar Grindheim

– Rent formelt kan utviklingstillatelser gis for inntil 15 år, og det vil fremgå av tilsagnet i den enkelte sak hvilken varighet som er satt for utviklingsfasen. Det ligger også i sakens natur at mange av disse prosjektene er svært omfattende, og at det vil kunne ta en del tid å komme i drift, sier Osland.

Hun legger til at videre fremgår det av retningslinjene for tillatelsesordningen at det skal rapporteres fremdrift underveis i utviklingsfasen.

– Fiskeridirektoratet har dialog med samtlige som har fått tilsagn om utviklingstillatelser, og blir holdt jevnlig orientert. Tilbaketrekking har derfor ikke vært en aktuell problemstilling.

Det er mellom annet nylig satt ut fisk i Havfarmen til Nordlaks og i havmerden til Salmar holder man på å slakte andre utsett av fisk.

Her kan du lese status for prosjektene:

Aquatraz

Midt-Norsk Havbruk mottar tredjegenerasjons Aquatraz fra Fosen Yard. Systemet er utviklet av Seafarming Systems. Foto: Fosen Yard / Midt-Norsk Havbruk

Midt-Norsk Havbruk fikk i 2017 ut fire tillatelser for sin semilukkede merd «Aquatraz».

Merden har en diameter på 51 meter og rommer 60 000 kubikkmeter

Selskapet tok imot sin fjerde Aquatraz-merd i slutten av april og er nå i gang med planleggingen av den femte, og trolig siste merden.

Prosjektleder i Midt-Norsk Havbruk Steingrim Holm kan ikke si noe om når de kommer til å bestille flere merder for bruk hos dem i fremtiden.

– Vi har ikke tatt en beslutning om det som skjer etter prosjektperioden. Først og fremst vil vi fokusere på å gjennomføre det planlagte utviklingsprosjektet, som vi har god tro på. Hvis ting går som planlagt vil vi bestille 4. generasjon Aquatraz i løpet av 1. kvartal 2021. Vi jobber med å utvikle Aquatraz til en merd som bidrar til at vi kan produsere laks uten avlusing, hvis vi klarer det så er det jo kjempebra, sier han.

På tredje generasjon av merden har de hatt et dypere luseskjørt, ned til 18 meter.

– Så langt har det fungert veldig bra med tanke på lus. Det blir spennende å se om vi fortsetter å holde lave nivåer.

Selskapet vil komme med en sluttrapport for biologiprogrammet som ble gjennomført for 2. generasjon Aquatraz i løpet av året.

– Vi har gjort store endringer fra hver generasjon, vi har lært mye gjennom de fire merdene som er blitt bygget. Læringen fra disse merdene blir nå inkludert i design av 4. generasjon Aquatraz.

Development permits
  • The development permits are a temporary scheme of special permits that can be awarded to projects that involve significant innovation and significant investments.
  • The purpose is to facilitate the development of technology that can contribute to solving one or more of the environmental and area challenges that the aquaculture industry faces, for example in the construction of prototypes and test facilities, industrial design, equipment installation and full-scale sample production.
  • Applications were opened on Nov. 20, 2015. The temporary scheme with development permits ended on Friday Nov. 17, 2017.
  • The technology that is developed in the projects must be shared so that it benefits the entire industry.
  • The Norwegian Directorate of Fisheries awards the permits for aquaculture of salmon, trout and rainbow trout to be used for development purposes.
  • The duration of the permit shall be determined. When assessing the duration, emphasis shall be placed on the time perspective for the development activity.

Source: Norwegian Directorate of Fisheries

Akvadesign

AkvaDesign har utviklet en teknologi for lukkede merder for oppdrett av fisk. Dette kan være en måte å unngå lakselus på. Foto: Ole Morten Melgård

Akvadesign, nå Akvafuture, fikk to tillatelser for sin lukkede merdteknologi. Selskapet satt fisk ut i merdene på lokaliteten Hamnsundet i Nordland i november 2018 og har siden jobbet med å teste ut konseptet. Selskapet var i midten av september ferdig med sin sluttrapport for prosjektet og har søkt om konvertering av utviklingstillatelsene til ordinære konsesjoner.

– Vi er nå igjennom en lang innovasjonsprosess og har dratt frem en ny teknologi som vi mener er kommersielt anvendelig, sier daglig leder Trond Otto Johnsen til IntraFish.

Ifølge sluttrapporten har lokaliteten på Hamnsundet har vært drevet helt uten forekomst av lakselus, og uten noen behov for rensefisk eller lusebehandling.

Artic Offshore Farming

NRS sitt konsept «Arctic Offshore Farming» er designet for å operere i værharde omgivelser. Prosjektet er utformet av Aker Solutions. Foto: NRS

Norway Royal Salmon fikk i 2017 åtte tillatelser for sin offshore-merd «Artic Offshore Farming». Konseptet er basert på å kombinere flere individuelt forankrede merder på 77 meter i diameter, solid fortøyd til havbunnen med liner, som om det var oljeinstallasjoner.

Det skal settes ut to merder på Artic Offshore Farming, hvor den ene var ventet å komme i sjøen i løpet av høsten.

Men i august kunne NRS melde at de ikke kom til å sette ut fisk i offshore-merden sin før i 2021.

– Vi har ikke hatt den fremdriften i prosjektet som vi ønsker. Vi har ikke hatt påvist Covid-19 på verftet, men det var lavere bemanning i starten av pandemien, sa Charles Høstlund til IntraFish.

Merden skal ligge på lokaliteten Fellesholmen utenfor Kvaløya i Tromsø.

Den andre merden vil også bli forsinket fra opprinnelig plan, på grunn av Covid-19.

Havfarmen

Havfarmen på plass i Hadselfjorden. Foto: Nordlaks/Deadline Media

Nordlaks fikk 21 utviklingstillatelser til sitt konsept «Havfarmen» i 2017.

I juni ankom «Havfarmen 1» Hadselfjorden i Vesterålen og utsett av fisk startet i slutten av juli.

– Vi var ferdige med å sette ut fisken 06. september. Fisken trives godt, det er god tilvekst og fin adferd, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen til IntraFish.

Selskapet planlegger bygging av Havfarmen 2, her skal åtte av de 21 tillatelsene brukes. Det gjenstår fortsatt å avklare plassering før man starter bygging.

Atlantis Subsea Farming

Atlantis Subsea Farming eies av SinkabergHansen, Akva Group og Egersund Net. Foto: Atlantis Subsea Farming/SinkabergHansen

Atlantis Subsea Farming fikk i 2018 én utviklingstillatelse fra Fiskeridirektoratet, og prosjektet går ut på å teste en nedsenkbar merd.

I februar ble 100. 000 fisk satt ut i Atlantis, og senket 30 meter under overflaten ved Skubbholmen sør for Rørvik.

– Fisken ser ut til å trives og har lært seg å bruke luftkuppelen. Det var vi mest spent på, og det ser ut til å ha gått bra, sier prosjektleder Trude Olafsen.

Lus er likevel fortsatt en utfordring ved bruk av merden.

– Hvis man har med lus på fisken inn i merden, og ikke klarer å fjerne all lusen før den går ned, så vil lusen utvikle seg i dypet. Den utvikler seg på samme måte som i havoverflaten.

Når har de ett utsett av fisk igjen i merden før utviklingsprosjektet er ferdig.

– Da må vi etterstrebe å sette ut en helt lusefri fisk, og følge nøye med på utviklingen av lusen i dypet.

Olafsen sier de ønsker å utvikle konseptet videre.

– Det vil være en prosess rundt full kommersialisering av et sånt system, og vi har et ønske om å selge dette til andre oppdrettere. Vi ønsker å mangfoldiggjøre konseptet eller varianter av det, og håper det er interesse nasjonalt og internasjonalt.

Hydra Salmon Company

Slik ser laksetanken Hydra Salmon Company vil teste med utviklingstillatelser ut. De totale kostnadene for prosjektet var først anslått til 200 millioner kroner, men er senere oppjustert til 304 millioner kroner for utvikling av én produksjonstank. Tanken er tett ned til 20 meters dybde og videre åpen med not ned til 35 meter. Foto: Illustrasjon Hydra Salmon Company

Hydra Salmon Company fikk fire utviklingstillatelser i 2018 for sitt konsept med oppdrett i lukkede produksjonstanker.

Olav Klungreseth er styreleder i selskapet. Han opplyser til IntraFish at de nå er i videre utvikling av prosjektet med en ny partner. Det er en ordknapp Klungreseth som uttaler seg om status for prosjektet, men sier selskapet er avhengig av kapital for å komme videre og regner med å ha løsninger klare i løpet av året

Klungreseth har bakgrunn fra oppdrettsbransjen gjennom vervet som styreformann i Salmar fra 1991 til 2003. Ideen til produksjonstanken er det tre lakserøktere som står bak.

Smart Fishfarm

Illustrasjon av Smart Fishfarm. Foto: Salmar

Salmars datterselskap MariCulture, ble i 2019 tildelt åtte utviklingstillatelser for konseptet Smart Fish Farm. Dette er en havmerd som skal ligge ute i åpent hav. Prosjektet var i 2019 estimert til å koste 1,5 milliarder kroner.

Her vil Salmar ta en investeringsbeslutning i 2021, opplyste Gustav Witzøe i august.

– Foruten dagens plan- og bygningslov som gjelder 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen, er det ingen regulatoriske lovverk som regulerer hvordan oppdrett skal være på åpent hav. Men vi har god dialog med myndigheter og politikere for å etablere ett slikt regulatorisk regime, sa Witzøe til IntraFish da.

Pipefarm

Slik tenker Lerøy Seafood Group at konseptet «Pipefarm» vil ta seg ut i landskapet.

Lerøy Seafood Group fikk i februar 2020 endelig avklaring på at de får to utviklingstillatelser på til sammen 1350 tonn til konseptet «Pipefarm.» Konseptet innebærer postsmoltproduksjon i en lukket, flytende rørkonstruksjon og er en videreutvikling av piloten Preline, som har vært plassert i Samnangerfjorden i Vestland.

Samfunnskontakt i Lerøy, Krister Hoaas, opplyser til IntraFish at de ikke har bestemt seg for om de vil gå videre med prosjektet.

– Status for Pipefarm er at vi er i dialog med Fiskeridirektoratet om noen av kriteriene. Vi har ikke fattet en beslutning om vi skal benytte oss av tillatelsene eller ei.

Aqua Semi

Slik kan Måsøval Fiskeoppdrett sitt utviklingskonsept Aqua Semi bli seende ut Foto: Vard

Frøya-baserte Måsøval Fiskeoppdrett fikk i 2019 fire utviklingstillatelser til konseptet «Aqua Semi». Arbeidet foregår i tett samarbeid med ulike selskaper i Vard-konsernet, som også eier konseptet og teknologien.

Konstruksjonen blir en halvt nedsenkbar stålmerd, med 25 meter dype «stålskjørt» som skal redusere risikoen for lus.

Selskapet holder nå på med detaljplanlegging av stålmerden.

– Vi jobber for at vi får bedre design og mer kunnskap om prosjektet før vi starter opp. Det er for å redusere usikkerhet, sier utviklingsleder i Måsøval Arnfinn Aunsmo.

Planlagt utsett av fisk er foreløpig juni 2023.

Stadionbassenget

Slik kan konseptet «Stadionbasseng» komme til å se ut. Foto: Nagelld/Stadion Laks

Selskapet Stadion Laks, hvor Lingalaks er majoritetseier fikk i 2019 tildelt 2,37 konsesjoner for utviklingskonseptet «Stadionbassenget». Det er et semi-lukket basseng i betong. Styreleder i Stadion Laks, Erlend Haugarvoll, forteller at de nå er i planleggingsfasen.

– Vi jobber med å få det realisert og å ha en plan for bygging i løpet av året. Korona skaper litt forsinkelser. Også når det gjelder finansiering, sier Haugarvoll til IntraFish.

Han opplyser at spørsmålet om lokalitet heller ikke er avklart.

– Vi har flere kandidater, men har enda ikke søkt om dette.

Fjordmax

FjordMAX er utviklet av Salaks og NSK Ship Design. Foto: NSK Ship Design

Salaks fikk på tampen av 2019 endelig avklart at de fikk 6 tillatelser til konseptet «Fjordmax». FjordMax er en fast forankret oppdrettsplattform med bærende stålkonstruksjon og rom for tre produksjonsenheter.

– Vi jobber med prosjektet og har gått ut til verft for å sjekk hvem som kan levere. Så vil vi gå ut og be om mer konkrete tilbud våren/sommeren 2021. Men det skal finansieres også. Vi har god tro på å få det til, men vi jobber med å få finansieringen på plass, sier daglig leder Odd Bekkeli i Salaks til IntraFish.

Salaks har hovedsete i Rotvik i Salangen kommune i Sør-Troms.

Salmon Zero

Eide Fjordbuk fikk i juli i år endelig avklaring på at de fikk to utviklingstillatelser til sitt konsept Salmon Zero.

Konseptet er et lukket sjøanlegg med resirkulering av produksjonsvann.

I den opprinnelig søknaden fra Eide het det at konseptet innebar «miljøvennlig, kostnadseffektiv og bærekraftig oppdrett i helt lukkede sjøanlegg med full resirkulering av produksjonsvann.»

Det har ikke lykkes IntraFish å få en kommentar fra selskapet angående status for prosjektetet til denne saken.

Reset Aqua

Reset Aqua fikk i februari år endelig avklart at de får åtte utviklingstillatelser til sitt prosjekt.

Konseptet består av et lukket RAS-anlegg, har en sirkulær flytende rammestruktur i stål, driftsplattform og 18 merder. Senteret i anlegget skal romme «fôrsiloer, vannbehandlings- og slamoppsamlingssystemer samt øvrige nødvendige fasiliteter».

Selskapet holder til i Austevoll kommune og er deleid av oppdrettsselskapene Fremskridt Laks og Kobbevik og Furuholmen Oppdrett. Knut og Vidar Vangen står bak konseptet og er også deleiere gjennom selskapet Merdslippen.

Styreleder Ingebrigt Landa opplyser til IntraFish at arbeidet med prosjektet pågår, men at de ikke ønsker å gå ut med flere detaljer nå.

Ifarm

Ifarm-konseptet er utviklet av Biosort og levert av ScaleAQ. Foto: Cermaq iFarm

Cermaq fikk i 2019 fire utviklingstillatelser for sitt konsept Ifarm, som er basert på bildegjenkjenning og identifisering av hver enkelt laks og individoppfølging av hver fisk. Forrige uke satte de ut første smolt i systemet, ifølge en pressemelding.

– Dette er en veldig spennende og viktig fase i prosjektet; Nå skal vi se hvordan fisken oppfører seg i det faktiske iFarm-miljøet, og om vår modellering og de forventede resultatene for adferd er nøyaktig, sier Karl Fredrik Ottem, Cermaqs prosjektleder for iFarm i meldingen.

Spidercage

Modell av oppdrettskonseptet Spidercage. Foto: Pressefoto

Nova Sea fikk sommeren 2019 endelig avklart at de fikk fire utviklingstillatelser til konseptet «Spidercage».

Konseptet er utviklet av Viewpoint i samarbeid med Nova Sea.

Spidercage består av en ytre sylinder som beskytter en indre som igjen holder nettet. Et hiv-kompensert system balanserer bevegelsen i den ytre sylinderen mot nettopphenget slik at fiskemiljøet holdes stabilt.

Kommunikasjonskoordinator i Nova Sea Anette Davidsen sier de holder på med prosjektering nå.

– Status på prosjektet er at vi jobber med FEED (front end engineering design) som vil pågå frem til februar/mars neste år. Deretter vil vi starte prosessen med innhenting og evaluering av anbud for bygging av konstruksjonen, sier Davidsen.

Hun legger til at de utreder per nå tre ulike lokaliseringer av Spidercage på Helgelandskysten.

Har dere tatt investeringsbeslutning på prosjektet?

– Vi jobber videre med den rammen som er estimert i prosjektet og vil få tallene verifisert gjennom FEED-studien som pågår nå.

Havliljen

Nekst sitt konsept av senket laksemerd. Foto: Nekst as

Førde-selskapet Nekst fikk i mai i år endelig avklaring på at de får to utviklingstillatelser til konseptet «Havliljen». Konseptet er en flytende oppdrettsmerd med mulighet for nedsenking i sjøen, som skal plasseres i enten i Solund eller Askvoll kommune i gamle Sogn og Fjordane fylke. Selskapet er i dialog med ulike verft både i Norge og utlandet for bygging av enheten, men lokalitet er det viktigste for selskapet nå.

– Vårt fokus nå er å jobbe med lokalitet og det vil vi prioritere fremover. Vi må få godkjent lokalitet til å være på. Det er det viktigste vi kan jobbe med nå. Det må inn i alt av design og det som måtte være, sier Nekst-sjef Martin Ramsdal til IntraFish.

Fishglobe

Den semilukkede merden Fishglobe ligger i Lysefjorden utenfor Stavanger. Dette er en mindre versjon av globen som selskapet nå skal utvikle videre. Foto: Anders Furuset

Selskapet Fishglobe fikk i januar 2020 innvilget to utviklingstillatelser for å teste ut konseptet «Fishglobe» i stor skala. Fishglobe er en globeformet, lukket, flytende produksjonsenhet for oppdrett av fisk. Enheten er helt lukket i toppen. Selskapet er allerede i gang med å teste ut prosjektet i liten skala.

– Vi ønsker å bygge en versjon som er på 30.000 kubikk, eller ni-ti ganger så stor som denne, sa prosjektansvarlig Tor Magne Madsen til IntraFish nylig.

Finske Upinor skal bygge moduler i PE-plast, som så skal sammenføyes på et lokalt verft i Norge. Byggekostnader er anslått til rundt 200 millioner kroner, og selskapet er nå i samtaler med finansinstitusjon om strukturen på finansieringen.

– Håper er at vi kommer i gang med byggingen i løpet av året. Fra byggestart regner vi med at det tar 8–9 måneder før globen er ferdig, sier Madsen.

«Egget»

Marine Harvest fikk åtte utviklingstillatelser for test og utvikling av teknologi laget av Hauge Aqua. Foto: Hauge Aqua

Daværende Marine Harvest Norway, nå Mowi, fikk i 2018 seks tillatelser til å bygge «Egget» som er en lukket merdteknologi.

I mars 2020 uttalte Mowi til IntraFish at de fortsatt undersøker hvordan det er mulig å gjøre prosjektet lønnsomt etter at de fikk avslag på å bytte material på konseptet. De søkte om å bygge konseptet i kompositt, men fant ut at dette ble for dyrt. De ønsket å heller bygge dette i stål, men dette fikk ikke selskapet medhold i, og «Egget» må bygges i kompositt.

Kommunikasjonsdirektør i Mowi Ola Helge Hjetland opplyser til IntraFish at de ikke har noe nytt å melde om status på prosjektet.

Ocean Farming

Salmars havmerd, Ocean Farm. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Salmar-selskapet Ocean Farming var først ute med søknad om utviklingstillatelser og fikk i 2016 åtte tillatelser til sitt Havmerd-konsept. Selskapet var også først ute med å få konvertert sine utviklingstillatelser til kommersielle matfisktillatelser.

De er nå i gang med slakting av andre utsett av fisk.

– Det ser veldig bra ut. Spesielt på fôrfaktor og fiskevelferd. Dødeligheten er lang lavere enn hva næringen opererer med generelt, sa Gustav Witzøe til IntraFish i slutten av august.

De har som kjent nylig hatt to rømningshendelser fra havmerden som ligger på Frohavet utenfor Frøya. Hvor mange fisk som rømte er ukjent, da opptellingen viste et plussresultat – altså at flere fisk ble slaktet ut enn satt ut. Dette skyldes trolig feilmarginer ved tellingene.

Marine Donut

Mowi fikk i april 2019 to utviklingstillatelser til konseptet «Marine Donut», som selskapet tidligere har omtalt som «verdens største smultring». Det er et lukkende, flytende anlegg med diameter på 54 meter.

Selskapet søkte om åtte tillatelser til dette konseptet, men fikk kun to. Heller ikke her har Mowi tatt noen investeringsbeslutning.

– For Donut driver vi fortsatt og leter etter en lokalitet. Når det er på plass, skal vi bli enige med Fiskeridirektoratet om en prosjektplan for prosjektet, og en oppstartsdato, sa kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland til IntraFish i mars.

Hjetland opplyser til IntraFish at det ikke har skjedd noe nytt i saken etter dette.

Les også:

Akvafuture har søkt om konvertering av utviklingstillatelsene

Mohn Drilling får endelig nei til Digifarm: – Vi er selvfølgelig skuffet

Wilsgård får lokalitet trukket tilbake – ønsker å bruke den til utviklingsprosjekt