Det skriver advokat og partner Dag Nødtvedt i Stiegler WKS Advokatfirma i en pressemelding fredag ettermiddag.

Han førte saken for nevnte to bedrifter som var saksøkt for å diskriminere fagorganiserte arbeidere ved nyansettelse etter konkurs, samt på brudd på fortrinnsretten.

- I Bergen tingrett har vi vunnet en full, knusende og ubetinget seier, sa LO-advokat Fredrik Taarvig Wildhagen til IntraFish fredag formiddag.

Juridisk avdeling i LO har ført saken i løpet av fire uker i mai-juni på vegne av 45 polske fagorganiserte arbeidere og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

I pressemeldingen fra de to bedriftenes advokat heter det at de ikke føler at tingretten har forstått «hvilke uholdbare arbeidsforhold det var i Norse Production særlig etter streiken som ble avsluttet medio oktober 2017 og frem til selskapet begjærte oppbud i april 2018».

Streiken gjaldt krav om tariffavtale ved laksepakkeriet Norse Production på Sotra ved Bergen. En tid etter at de streikende vant fram med sitt krav, begjærte bedriften seg konkurs, og ny bedrift med nytt navn, Sund Laksepakkeri, startet opp i samme lokaler. De fagorganiserte polske NNN-medlemmene fikk ikke jobb i den nye bedriften – som kun hyret inn uorganisert arbeidskraft.

Legger skylden på LOs medlemmer

Pressemeldingen påpeker store motsetninger mellom arbeidstakergruppene i perioden etter at streiken var vunnet. Saksøkte legger skylden på de fagorganiserte: «… årsaken lå i de organisertes opptreden. [Det] gjorde det helt uaktuelt å starte et selskap hvor begge grupper var blant de ansatte».

I pressemeldingen heter det: «Saksøkte uttrykte i retten forståelse for at de organiserte var misfornøyde med kolleger de anså som streikebrytere, men den misnøyen var det uberettiget å la gå utover uorganiserte ansatte som hadde full rett til å arbeide i streikeperioden».

Advokat Nødtvedt skriver at dommen «overser at organisasjonsfrihet også er frihet til ikke å være organisert. Skulle man således ansatt bare NNN-medlemmer, ville de uorganiserte kunne anført både at deres fortrinnsrett var krenket, og at de var diskriminert mot».

Advokaten mener at det forelå en situasjon hvor det å blande ansatte, ikke ville vært holdbart.

Redusert erstatning

Han anfører imidlertid ett poeng på plussiden: Saksøkernes økonomiske krav ble «svært redusert» under hovedforhandlingen. Krav på erstatning for tapt lønn ble redusert med vel 30 prosent, tilsvarende nesten 6,5 millioner kroner. Varslet krav om framtidstap i inntil to år ble frafalt, noe som kunne doblet kravet om erstatning for tapt lønn.

Dommen slår fast at de saksøkte må betale motparten nesten 20 millioner kroner sammenlagt, innen to uker.

Pressemeldingen sier ikke noe om dommen vil bli anket.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.