Det fremgår av et avslag fra Nordland fylkeskommune, datert 2. juli. Familieselskapet Lovundlaks søkte våren 2019 om å få etablere en ny lokalitet, Risvær, med en kapasitet