Fiskeribladet erfarte i går at det det var Ole Arve Misund ble ny direktør, men nå viser det seg at Nils Gunnar Kvamstø til slutt ble valgt.

Han er 57 år gammel. Kvamstø er utdannet cand. scient. og dr. scient. fra Universitetet i Bergen, Geofysisk institutt. Han er i dag professor og marin dekan ved Universitetet i Bergen, der han legger til rette for og initierer tverrfaglig marin forskning, og utvikler samarbeid innen forskning, formidling og utdanning med det marine aktørlandskapet både regionalt og nasjonalt. I perioden fra 2001 til 2019 var Kvamstø instituttleder ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Stillingen ble først utlyst i mars i år med frist til 23. april for å søke jobben. Senere ble fristene forlenget hele tre ganger – først til 9. mai, deretter til 2. juli og endelig til 16. juli.

Ikke søker

Det var ventet at den sittende direktøren i Havforskningsinstituttet Sissel Rogne, ville få forlenget sitt åremål med seks nye år, som er vanlig praksis i slike offentlige lederstillinger. Misund var således ikke blant søkerne i første runde.

Sissel Rogne er i dag administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet. Foto: Amundsen, Paul S.

Sissel Rogne ble i 2015 bedt om å søke stillingen av Nærings- og fiskeridepartementet, og sto blant annet mot Misund, som tidligere hadde vært forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet. Han var da direktør ved Universitetssenteret på Svalbard, Unis.

Rogne fikk stillingen, mens Misund et par år senere ble direktør ved Norsk polarinstitutt, som holder til i Framsenteret i Tromsø. . Til Tekfisk uttalte han i april at han hadde to år igjen i sitt åremål og trives godt i Tromsø.

At Kvamstø var en av søkerne, ble først kjent i juli, etter at kunnskapsavisen Khrono kunne røpe navn i den anonymiserte søkerlisten til stillingen som havforskningsdirektør.

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen uttalte da til Tekfisk at departementets handlemåte kunne tolkes til at departementet helst kunne tenke seg en annen kandidat.

Da var også hodejegerne i Backer Skeie ute av bildet, skrev forskningsnettstedet. En av søkerne hadde trukket seg, mens hele syv søker var kommet til. Assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet, Morten Berg, hadde da overtatt arbeidet med ansettelsen.