Energi! Denne uken var jeg på reportasjetur på Nordvest-landet. Norges grenser er i praksis stengt, men i disse dager føltes Molde som utlandet. Kontorer med levende folk. Åpne kjøpesentre, åpne serveringssteder, til og med MED alkoholservering – og knapt et munnbind å se. Atlanterhavsveien i knallvær. Livet smiler, tenkte jeg, i alle fall til jeg landet på Gardermoen igjen. Men alt blir bra. Vi må bare holde ut litt til.

Atlanterhavsveien i Averøy kommune i Møre og Romsdal tirsdag denne uken Foto: Anders H. Furuset

Norge vs EU

I fiskerinæringen er den store nyheten denne uken krangling om fiskeressurser utenfor Svalbard. Saken handler om (relativt) små mengder fisk, men det er storpolitikk og tydeligvis viktig prinsipielt.

Storbritannias utmeldelse av EU gjør at EUs andel av torskekvoten må bli mindre, mener Norge. EU er ikke enige, og har tildelt seg selv en kvote på 28.431 tonn torsk i fiskevernsonen. Det er rundt 10.000 tonn mer enn Norge mener er riktig. Storbritannia har for øvrig en kvote på 5.500 tonn. For norske fartøy som fisker her, blir fangsten en del av deres ordinære kvote.

Fire båter fra EU samt et britisk fartøy er allerede i gang med torskefiske der oppe. I tillegg er det ti norske fartøy i sonen. Den norske fiskeriministeren kaller EUs opptreden for uakseptabel, og sier at Kystvakten vil gripe inn om det forekommer overfiske. EU-kommisjonen sier at de forholder seg til Svalbard-traktaten, og at de har bevilget seg en kvote som er lik den kvoten EU alltid har hatt.

Mowi tror på høyere laksepriser

Rapporteringen av fjerdekvartalsresultater fortsetter. Mowi, NRS og Lerøy Seafood Group er blant selskapene som offentliggjorde tall denne uken.

Resultatene er som ventet kraftig ned fra samme kvartal i fjor, selv om volumene er økt. En korona-tynget laksepris (ned 28 prosent fra året før) forklarer det meste av forskjellen. For Mowi falt operasjonelt driftsresultat med 70 prosent.

Selskapet tror imidlertid på bedre tider. Det skyldes dels at utbudet av laks i år ventes å vokse kun helt marginalt (oppgang i Norge, fall i Chile). Viktigere er forventningene om et bedre marked i takt med bedre koronasituasjon – med gradvis åpning av det viktige restaurantmarkedet.

Mowi sier at laksesalget i dagligvarebransjen har økt rundt 20 prosent, fordelt ganske likt mellom nye kunder og gamle kunder som kjøper mer. Dette venter de skal fortsette i stor grad etter korona. Forventninger om høyere priser gjør at selskapet gjenopptar utbyttebetalinger og bevisst har solgt en lav andel av planlagt produksjon på fastpriskontrakter.

Selskapet, som er verdens desidert største lakseprodusent, var også uvanlig tydelige på at de vurderer alle muligheter for lønnsom vekst – også landbasert lakseproduksjon. Så langt er det kun Grieg Seafood av de store lakseselskapene som har kommunisert investeringer på land, i form av at de er deleier i et selskap som skal bygge et lite anlegg i Rogaland. Lerøy vurderer også å gjøre tilsvarende.

Snøras, gratis laksetillatelser og børsnoteringer

Ellers denne uken har et av Grieg Seafoods anlegg i Finnmark blitt rammet av snøskred. Ingen personer ble skadet, og det er heller ikke mistanke om rømming av fisk som følge av hendelsen.

Stadig flere aktører søker om såkalt visningstillatelser, som er gratis, tidsbegrensede laksekonsesjoner med krav om tilrettelegging for publikum. Nåløyet er svært trangt, og 17 søknader ligger nå til behandling hos Fiskeridirektoratet.

Nye uke, og ny børsnotering av sjømatselskap. Fredag ble Arctic Fish notert. Selskapet driver lakseoppdrett på Island, og blir dermed det tredje islandske lakseselskapet notert i Oslo. NRS er største eier, mens Morpol-gründer Jerzy Malek (som eide 50%) solgte seg litt ned i forbindelse med noteringen.

Den mulige noteringen av brønnbåtene og servicebåtene til NTS ser imidlertid til ut å vente på seg. Denne uken meldte det Rørvik-baserte selskapet at den strategiske gjennomgangen endte med at de konsoliderer båtene sine i det heleide datterselskapet Frøygruppen. NTS eier også oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk.

Og apropos børsnoteringer; DN skrev denne uken hvordan investor Øystein Stray Spetalen er kjapt inn, og kjapt ut av nye selskaper som noteres. Han var blant «hjørnesten-investorene» blant annet i tre sjømatselskaper – men solgte seg kjapt ut.

-----

Brevet sendes til abonnementer av Dagens Næringsliv – som kan melde seg på HER Teksten under gikk ut fredag formiddag, og er skrevet Anders Furuset, journalist i IntraFish, Fiskeribladet og Dagens Næringsliv: