(Oppdatert onsdag morgen med nytt siste avsnitt med kommentarer fra Salmar)

– Det skyldes unøyaktighet i tellingen, sier Ruth Lillian Kjæmpenes til IntraFish. Hun er leder havbruksseksjonen i region Midt i Fiskeridirektoratet.

Ocean Farming hadde to episoder hvor det ble påvist rift i nota i løpet av høsten. Den mest alvorlige hendelsen var i månedsskiftet august / september, da det ble avdekket en flenge på seks meter. Fisken inneholdt da rundt 700.000 laks med en snittvekt på rett over 5 kilo.

Slaktet ut

Merden er nå slaktet ut. Tellingen viste at selskapet slaktet flere fisk enn hva de satte ut (justert for dødfisk), noe som naturligvis ikke kan være riktig.

– Det er usikkerhet med tellingen, og den usikkerheten øker når det er en million fisk i en enhet som det var her, sier Kjæmpenes til IntraFish.

En vanlig oppdrettsmerd inneholder maksimalt 200.000 fisk.

– Også der kan det være avvik, men ikke like store som her, sier Kjæmpenes.

– Er det bra nok av Ocean Farming?

– Nei. Dette er et generelt problem i hele næringen, ikke bare noe som gjelder Ocean Farming, men det er ikke holdbart. Dette er noe vi har et voldsomt fokus på i Fiskeridirektoratet. Vi har bestilt flere rapporter og utredninger om utfordringen, sier seksjonssjefen.

Tror det er en rømming «av en viss størrelse»

Ocean Farming har fanget 39 fisk i såkalte gjenfangstgarn som ble satt ut da flengen ble oppdaget.

– Det er i alle fall langt flere enn 39 fisk som er rømt. Det var et ganske stort hull som kan ha vært der i opptil to døgn, og i deler av denne perioden kan de også ha blitt trengt fisk mot det, sier Kjæmpenes.

Hun vil ikke tallfeste hva hun kategoriserer som en rømming av «en viss størrelse».

Ifølge Kjæmpenes har de også fått meldinger om fangst av oppdrettslaks på samme størrelse som det som rømte i området rundt merden som ligger på Frohavet utenfor Frøya.

Salmar: - Begrenset rømming

I en pressemelding skriver Salmar at basert på telling, kan de fastslå at det «ikke har vært noen større rømming».

- Skaden oppsto i sammenføyning mellom not og konstruksjon i uttakssonen. Sammenføyningen hadde sviktet i en lengde på ca. 6 meter –men ikke noe sted med større bredde enn 35cm. Skaden ble oppdaget dagen etter utslakting, og antas å ha sammenheng med denne operasjonen. På dette tidspunkt var det ikke fisk i uttakssonen, og sammenføyningen ble reparert før fortsatt utslakting, skriver de.

Salmar skriver i meldingen at de beklager hendelsen, og at de har en nullvisjon for rømming.

Skaden i sammenføyningen mellom not og konstruksjon skyldes er produksjonsfeil, opplyser de.