Hun er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo (UiO) og har ledet arbeidet med den offentlige utredningen om skattlegging av havbruksnæringen.